بایگانی برچسب: s

اپراتورها در حال آماده سازی برای ۵G هستند

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید مدرس درباره فعالیت‌هایی که در حوزه ۵G در حال انجام است، گفت: در کشور اپراتورها در حال آماده‌سازی خود هستند و حرکت در ایران به صورت تدریجی در حال انجام است.

ادامه خواندن اپراتورها در حال آماده سازی برای ۵G هستند