کاهش قیمت های میزبانی

به نام خدا

به اطلاع کلیه دوستان و همراهان سپیدهاست می رسانیم که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین به دلیل اینکه سرورهای میزبانی ما در داخل کشور قرار دارد تصمیم بر کاهش قیمت سرویس های میزبانی در برخی محصولات را گرفتیم . (اصلاح و کاهش قیمت ها شامل اکثر خدمات میزبانی شده است)

البته با توجه به اینکه فرایند ثبت و تمدید دامنه های بین المللی در خارج از کشور و به صورت دلاری انجام می شود, در واحد ثبت دامنه متاسفانه با افزایش قیمت روبرو هستیم .