Tag Archives: اینترنت 5G

اپراتورها در حال آماده سازی برای 5G هستند

اپراتورها در حال آماده سازی برای 5G هستند

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید مدرس درباره فعالیت‌هایی که در حوزه 5G در حال انجام است، گفت: در کشور اپراتورها در حال آماده‌سازی خود هستند و حرکت در ایران به صورت تدریجی در حال انجام است.

Read More »