Tag Archives: تجارت الکترونیک

کرونا و فرصت تجارت الکترونیک

آیا شما صاحب کسب و کار هستید ؟ آیا بیماری کرونا به کسب و کار شما آسیب رسونده ؟ آیا میدونید که با استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیک میشه تهدید ورشکستگی رو به فرصت تبدیل کنید ؟ آیا میدونید با تبدیل فروشگاه فیزیکی به فروشگاه مجازی, ساعات کار فروشگاه شما …

Read More »