میزبانی وب

سرورهای سپیدهاست بر در دیتا سنتر OVH و در کشور فرانسه میزبانی می شوند .

 

سرویس یک :

مقدار فضا ۱ گیگابایت

پهنای بایند ماهیانه ۵۰ گیگابایت

کنترل پنل دایرکت ادمین