میزبانی وب

سرورهای سپیدهاست بر در دیتا سنتر OVH و در کشور فرانسه میزبانی می شوند .

 

سرویس یک :

مقدار فضا 1 گیگابایت

پهنای بایند ماهیانه 50 گیگابایت

کنترل پنل دایرکت ادمین